Lang & Gelukkig
Consult en hulpverlening aan regenbooggezinnen

Regenbooggezinnen 

Wat bieden wij? 


Kennismakingsgesprek

Ieder gezin is anders en iedere vraag verdient een aanbod op maat. Tijdens een kennismakingsgesprek horen we welke vraag je hebt en naar welke hulp of ondersteuning je op zoek bent. Wij denken hierin graag met je mee. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van trajecten waarvoor je bij Lang en Gelukkig terecht kunt.

Voorbereidende gesprekken met alle betrokken ouders 

Als voorbereiding op het vormen van een gezin is het prettig om goed door te nemen wat de verwachtingen van alle ouders zijn. Tijdens de voorbereidende gesprekken is hier uitgebreid aandacht voor. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Hoe kijk je naar ouderschap? Wat vind je belangrijk? In welke mate en op welke manier is een ieder betrokken? Willen jullie al praktische afspraken maken en hoe denken jullie ermee om te gaan als het anders blijkt te lopen? 

Gesprekken over hoe het gaat

Het kan een meerwaarde hebben om van tijd tot tijd met de verschillende ouders en eventueel de kinderen om tafel te zitten en te bespreken hoe de samenwerking tussen de ouders gaat. Wat gaat goed? Voelt iedereen zich voldoende betrokken en gehoord? Moeten er misschien zaken besproken worden of afspraken worden herzien? 

Gesprekken als er frustraties of problemen zijn 

Als er onderling problemen ontstaan is het goed om daar in een vroeg stadium met elkaar naar te kijken. De ervaring leert, dat het goed is om met iemand die niet betrokken is bij het gezin over de problemen te praten. Een professionele buitenstaander kan helpen om vanuit een andere invalshoek naar problemen te kijken of lastige gevoelens bespreekbaar te maken. Samen kun je plannen maken om de situatie te verbeteren. Zo zorg je er met elkaar voor dat de kinderen zo min mogelijk last hebben van de onderlinge problemen. 

Gesprekken met de kinderen 

Kinderen kunnen op verschillende momenten in hun leven stress ervaren en het gevoel hebben vast te lopen. Het kan voor hen prettig zijn om te praten met een hulpverlener die bekend is met de gezinsvorm waarin zij opgroeien. Kinderen voelen zich vrijer om te praten over de zaken die zij lastig vinden, zonder bang te zijn dat de hulpverlener een oordeel heeft over hun ouders. Ook kan het prettig zijn dat ze geen uitleg hoeven te geven over wat voor hen heel normaal is. 

Deskundigheidsbevordering voor professionals

Naast hulpverlening en ondersteuning voor ouders verzorgen wij voor professionals deskundigheidsbevordering op het gebied van werken met roze gezinnen. Wij ontwikkelen workshops en trainingen op maat, die goed aansluiten bij de vragen en behoeften van de betreffende organisatie.